เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ประเพณียกธงสงกรานต์

                ตำบลสระพังลาน  มีประเพณียกธงซึ่งจัดขึ้นในวันสงกรานต์  โดยจะจัดในวันที่ 16  เมษายน ของทุกปี  มีการเล่าต่อกันมาจากบรรพบุรุษว่า  ในวันสงกรานต์บรรดาเทวดาและนางฟ้าขึ้นสวรรค์  แต่คนเฒ่าคนแก่บางคนก็เล่าว่า  ประเพณียกธงเป็นการยกธงเพื่อฉลองความสำเร็จของกลุ่มหรือของชุมชน    เจ้าอาวาสวัดสระพังลาน  องค์ปัจจุบัน  เล่าให้ฟังว่า  สมัยก่อนตอนที่ชาวลาวซี - ลาวครั่ง  อพยพมาจากเวียงจันทร์และมาพบกับพื้นที่บริเวณบ้านสระพังลาน  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์  มากจึงปักหลักตั้งฐานทำมาหากินอยู่ที่ตำบลสระพังลาน  และก็มีการยกธงเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย  และเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำเร็จของกลุ่มชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์  จึงกำหนดให้เป็นวันที่ 16  เมษายนของทุกปี  เป็นวันยกธง  โดยที่ชาวบ้านจะหาตัดไม้ไผ่ลำตรงๆยาวๆ เพื่อนำมาทำคันธง  ส่วนผู้หญิงก็จะเตรียมทำผ้าธงประดับด้วยสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม  โดยจะนำไปติดที่คันธง  เมื่อถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ชาวบ้านก็จะนำคันธงมารวมกันที่วัดและเมื่อได้เวลาก็จะทำพิธีแห่ธงรอบวัด 3 รอบ  จากนั้นก็จะนำคันธงมาปักลงหลุมที่เตรียมไว้  จากนั้นจะมีการร้องรำกันรอบคันธงของตัวเองอย่างสนุกสนาน  คันธงจะถูกตั้งไว้ 3 วัน 3 คืน ช่วงกลางวันจะมีการแข่งขันกีฬาและการละเล่นต่างๆของผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพนับถือผู้สูงอายุ