หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : หญิงตั้งครรภ์หลัง ๑๒ สัปดาห์ ควรฉีดวัคซีนโควิด-19
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง หญิงตั้งครรภ์หลัง ๑๒ สัปดาห์ ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. พบการติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน ชุมชน และครอบครัว ซึ่งข้อมูลจากทั่วโลกพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะอาการ รุนแรงกว่าคนทั่วไป กรมอนามัย จึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกราย รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยให้รับช่วงหลัง อายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์เป็นต้นไป โดยวัคซีนจะช่วยลดการเจ็บป่วย และลดโอกาสคลอดก่อนกำหนดซึ่งจะ เกิดผลแทรกซ้อนระยะยาวต่อเด็ก ทั้งนี้ แม้ว่าหญิงตั้งครรภ์จะได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว ก็ยังคงต้องไปตรวจครรภ์ตาม นัดหมายทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกต อาการผิดปกติของการตั้งครรภ์ และหากสงสัยว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือไปในพื้นที่เสี่ยง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทุกครั้งเมื่อไปตรวจครรภ์
   
  [แนบไฟล์] :