หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ชวนทำความเข้าใจ หากต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง ชวนทำความเข้าใจ หากต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) การระบาดของโรคโควิด-19 ขยายวงกว้าง การปรับรูปแบบการรักษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงจำเป็น รัฐบาลจึงมีแนวคิด “การกักตัวได้ที่บ้าน (Home Isolation)” ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) ซึ่งจะ ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลสนาม ทำให้มีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยอาการหนัก เบื้องต้นผู้ป่วยที่เข้าข่ายสามารถกักตัวที่บ้านภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาลนั้น มีลักษณะดังนี้ (๑) มีอายุน้อยกว่า ๖๐ ปี และไม่มีอาการ (asymptomatic cases) (๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่คนเดียวหรือ มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน ๑ คน (๓) ไม่มีภาวะอ้วน (น้ำหนักตัวมากกว่า ๙๐ กิโลกรัม) และ (๔) ไม่ป่วยเป็นโรคปอด อุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้นั้น มีข้อปฏิบัติตัว อาทิห้ามผู้ใดมาเยี่ยมบ้านระหว่างแยกกักตัว ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้สูงอายุหรือเด็กอย่างเด็ดขาด โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย ๒ เมตร แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หรือแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่จะออกมาจากห้อง ที่พักอาศัย ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องสัมผัสกับผู้อื่น หรือหยิบจับของที่จะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนู และเครื่องนอน เป็นต้น สิ่งสำคัญ คือ ให้สังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิทุกวัน หากมีอาการแย่ลง เช่น หอบ เหนื่อย ไข้สูง ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ ทั้งนี้ สปสช. ได้ตรียมพร้อมดำเนินการด้านต่าง ๆ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยแยกกักตัว เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ที่วัดอุณหภูมิร่างกาย ยาดูแลรักษา เป็นต้น พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาล วันละ ๑,๐๐๐ บาท/ราย เป็นค่าติดตาม/ค่าอาหาร ๓ มื้อของผู้ป่วย
   
  [แนบไฟล์] :