หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : เดลิเวอรี่รับสิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่ได้เนื่องจากไม่รองรับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง เดลิเวอรี่รับสิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่ได้เนื่องจากไม่รองรับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ "คนละครึ่ง เฟส ๓" ที่มีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มส่งอาหารแบบ เดลิเวอรี่รายหนึ่ง เปิดบริการรับชำระเงินค่าอาหารด้วยสิทธิ “คนละครึ่ง” ว่าสามารถทำได้หรือไม่ ? กระทรวงการคลังขอเน้นย้ำว่า “ไม่สามารถทำได้” เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายในทุกโครงการ จะต้องเป็นการจ่ายเงินระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการแบบพบหน้า (face-to-face) เท่านั้น ไม่รองรับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เพราะถือเป็นการใช้จ่ายผ่านคนกลาง ที่หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม แบบพบหน้า เช่น การนำ QR Code ไปคัดลอกส่งต่อแก่บุคคลอื่นเพื่อสแกนจ่ายเงิน เป็นต้น โดยในกรณีนี้กระทรวงการคลังจะส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการรายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ การใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตรวจสอบความถูกต้องได้ นอกจากนี้ การสแกนจ่าย ค่าสินค้าหรือบริการจะต้องระบุยอดเงินให้ตรงตามมูลค่าสินค้าหรือบริการนั้น เนื่องจากไม่สามารถทอนเงิน หรือรับแลกสินค้าหรือบริการคืนเป็นเงินสดได้
   
  [แนบไฟล์] :