หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน จากกรณีพบวัคซีนซิโนแวคราว ๑๐๐ ขวด จับตัวเป็นเจลใสและเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า เรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เรียกเก็บวัคซีนขวดที่มีปัญหาทั้งหมดและส่งให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจคุณภาพเรียบร้อยแล้ว โดยพบว่าเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและ การขนส่งที่อุณหภูมิไม่เป็นไปตามทะเบียนตำรับยา คือ ๒ – ๘ องศาเซลเซียส ซึ่งในขณะนี้ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยฉีดดำเนินการตามคำแนะนำการเก็บรักษาวัคซีนอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องเก็บในอุณหภูมิ ๒ – ๘ องศาเซลเซียส พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เกิดขึ้นกับวัคซีนทุกขวดและ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนจะตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนฉีดให้กับประชาชน หากพบความผิดปกติ จะระงับการฉีดขวดนั้นทันที ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน โทร. ๑๕๕๖
   
  [แนบไฟล์] :