หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ก่อนใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 3 – ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต้องทำอะไรบ้าง เช็กเลย!
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง ก่อนใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 3 – ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต้องทำอะไรบ้าง เช็กเลย! วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” และ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ได้เริ่มใช้งาน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ จึงขอแนะนำให้ผู้ได้รับสิทธิเตรียม ความพร้อม ซึ่ง “ผู้รับสิทธิรายใหม่” ทุกคนจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเปิดใช้งาน G-wallet เพื่อเตรียมรับสิทธิ 2. ยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการทุจริต โดยแอบอ้างหรือสวมสิทธิเป็นตัวท่าน ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้ • สแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT • นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย • ยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับผู้รับสิทธิรายเดิมบางคน เมื่อกดเข้า G-wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หากระบบ ขึ้นข้อความว่า “กรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติม เพื่อใช้สิทธิในโครงการ เนื่องจากการยืน ยันตัวตนของคุณ ยังไม่สมบูรณ์” ขอให้ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนอีกครั้ง ส่วนผู้ที่กดเข้า G-Wallet แล้วขึ้นข้อความว่า “โครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” สามารถ ใช้ได้วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕64” ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม และใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม ๒๕64 กรณีมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144 และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3421-25 (ในวันและเวลาราชการ)
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - 11.htm