หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

E-service
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าทื่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9  
ประกาศจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าทื่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9


 
   
   
   
 
ประกาศ! ไทยพ้นจากประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง  
ประกาศ! ไทยพ้นจากประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง


 
   
   
   
 
หญิงตั้งครรภ์หลัง ๑๒ สัปดาห์ ควรฉีดวัคซีนโควิด-19  
หญิงตั้งครรภ์หลัง ๑๒ สัปดาห์ ควรฉีดวัคซีนโควิด-19


 
   
   
   
 
ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด-19  
ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด-19


 
   
   
   
 
ชวนทำความเข้าใจ หากต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)  
ชวนทำความเข้าใจ หากต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)


 
   
   
   
 
เดลิเวอรี่รับสิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่ได้เนื่องจากไม่รองรับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์  
เดลิเวอรี่รับสิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่ได้เนื่องจากไม่รองรับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์


 
   
   
   
 
ประกาศแล้ว! ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 นาน 6 เดือน  
ประกาศแล้ว! ลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 นาน 6 เดือน


 
   
   
   
 
เตือนประชาชนช่วงอากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ  
เตือนประชาชนช่วงอากาศร้อน ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย เสี่ยงป่วยโรคอาหารเป็นพิษ


 
   
   
   
 
ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน  
ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน


 
   
   
   
 
ปิดแคมป์คนงาน ประกันสังคมจ่ายร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ตลอดเวลาการปิดแคมป์  
ปิดแคมป์คนงาน ประกันสังคมจ่ายร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ตลอดเวลาการปิดแคมป์


 
   
   
   
 
ก่อนใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 3 – ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต้องทำอะไรบ้าง เช็กเลย!  
ก่อนใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 3 – ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต้องทำอะไรบ้าง เช็กเลย!


 
   
   
   
 
เดินหน้าแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย  
เดินหน้าแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย


 
   
   
   
 
ตั้งศูนย์ CARE ช่วย "ผู้พ้นโทษ" ให้มีงานทำ พร้อมคุมโควิดก่อนปล่อยตัว  
ตั้งศูนย์ CARE ช่วย "ผู้พ้นโทษ" ให้มีงานทำ พร้อมคุมโควิดก่อนปล่อยตัว


 
   
   
   
 
นายกฯ ห่วงปัญหาหนี้ภาคประชาชน สั่งเร่งแก้ไขครอบคลุมทั้งระบบ  
นายกฯ ห่วงปัญหาหนี้ภาคประชาชน สั่งเร่งแก้ไขครอบคลุมทั้งระบบ


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย