เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ พ.ค. 65 เป็นต้นไป  
กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ พ.ค. 65 เป็นต้นไป


 
   
   
   
 
7 วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญที่สะอาดปลอดภัย  
7 วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญที่สะอาดปลอดภัย


 
   
   
   
 
กรม สบส. เตือนประชาชนบริโภคอาหารดิบ เสี่ยงติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจถึงขั้นเสียชีวิต  
กรม สบส. เตือนประชาชนบริโภคอาหารดิบ เสี่ยงติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจถึงขั้นเสียชีวิต


 
   
   
   
 
ปภ. แนะวิธีรับมือพายุฤดูร้อน ลดเสี่ยงอันตราย  
ปภ. แนะวิธีรับมือพายุฤดูร้อน ลดเสี่ยงอันตราย


 
   
   
   
 
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565


 
   
   
   
 
ทส. ประกาศห้ามนำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 5 ชนิด เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ  
ทส. ประกาศห้ามนำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 5 ชนิด เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ


 
   
   
   
 
ธอส. เปิดให้ลูกค้าปรับเงินงวด ให้เหมาะกับรายได้นานถึง 3 ปีเต็ม!!  
ธอส. เปิดให้ลูกค้าปรับเงินงวด ให้เหมาะกับรายได้นานถึง 3 ปีเต็ม!!


 
   
   
   
 
กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนใช้ป้ายทะเบียนรถปลอม มีความผิดตามกฎหมายอาญา โทษถึงขั้นจำคุก  
กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนใช้ป้ายทะเบียนรถปลอม มีความผิดตามกฎหมายอาญา โทษถึงขั้นจำคุก


 
   
   
   
 
ปภ. แนะ 4 ข้อควรรู้รับมือเพลิงไหม้อาคารสูง  
ปภ. แนะ 4 ข้อควรรู้รับมือเพลิงไหม้อาคารสูง


 
   
   
   
 
กรม สบส. ห่วงเด็กในยุคออนไลน์ แนะสุขบัญญัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
กรม สบส. ห่วงเด็กในยุคออนไลน์ แนะสุขบัญญัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ


 
   
   
   
 
แอบเข้า facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบ มีความผิด  
แอบเข้า facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบ มีความผิด


 
   
   
   
 
ปภ. แนะ 10 ข้อควรรู้ป้องกันเพลิงไหม้บ้าน  
ปภ. แนะ 10 ข้อควรรู้ป้องกันเพลิงไหม้บ้าน


 
   
   
   
 
สทนช. จัดประชุมหน่วยงานด้านน้ำทั่วประเทศ เสนอแผนขับเคลื่อน 13 มาตรการรับมือฝน  
สทนช. จัดประชุมหน่วยงานด้านน้ำทั่วประเทศ เสนอแผนขับเคลื่อน 13 มาตรการรับมือฝน


 
   
   
   
 
สำนักงานประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด – 19  
สำนักงานประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด – 19


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย