เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แสดงความคิดเห็นของประชาชน

สายตรงนายก
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลสระพังลาน
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2565


   
   
   
 
มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย หมู่ที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในสำนักงานของ อบต.สระพังลาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ดำเนินการออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลสระพังลาน
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หมู่ที่ 7 ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 หมู่ที่ 5,7 และหมู่ที่ 9 ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
หน่วงงานทางหลวงชนบท ลงพื้นทีซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในตำบลสระพังลานโดยการประสานงานจาก ท่านนายกโชติ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 1 มลฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาสในตำบลสระพังลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ดำเนินการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้กักตัว กลุ่มเสี่ยงโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ดำเนินการแจกไข่ไก่ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในตำบลสระพังลาน
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
อบต.สระพังลาน ร่วมกับ บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด แจกเครื่องบริโภค (ข้าวสาร)
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563


   
   
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563


   
   
   
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563


   
   
   
 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย