อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน
อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน
อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน อบต.สระพังลาน
ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน